fbpx
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • AiHealth – Bác sĩ Gia đình tham gia vào Hội nghị Chuyển đổi số Y tế Quốc gia

AiHealth – Bác sĩ Gia đình tham gia vào Hội nghị Chuyển đổi số Y tế Quốc gia

Chương trình chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020 – eHealth Vietnam Summit tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngày 29 – 30/12/2020 do Văn phòng Chính phủ và Bộ y tế đồng chủ trì, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng chính phủ tổ chức với mục đích tận dụng tối ưu các thành tựu về ứng dụng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực xã hội, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bối cảnh COVID – 19.

Hội nghị Chuyển đổi số y tế Quốc gia – Điểm sáng 2020 diễn ra các chuỗi sự kiện liên quan đến vấn đề chuyển đổi số y tế của Việt Nam. Bộ Y tế triển khai Chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Phiên toàn thể do thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì. Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là doanh nghiệp từ các thành phần kinh tế, đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, các ngân hàng, các bệnh viện, cùng các Đơn vị nổi bật trong lĩnh vực Chuyển đổi số Y tế và các tổ chức liên quan.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại chương trình Chuyển đổi số Y tế Quốc gia – Điểm sáng 2020

Thật vinh dự và đáng tự hào, AiHealth – Bác sĩ Gia đình cũng đã tham gia vào Hội nghị Chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020 (Ehealth Vietnam Summit).

Tại buổi Hội nghị, đại diện AiHealth đã chia sẻ: “Với mong muốn: Mỗi người dân có một Bác sĩ riêng, Ứng dụng Aihealth – Bác sĩ gia đình hoạt động với mô hình O2O (Offline to Online) kết nối Bệnh nhân và Bác sĩ, đồng thời xây dựng phòng mạch ảo cho Bác sĩ với tất cả kết nối: Giao thuốc tận nơi, xét nghiệm tại nhà, thanh toán online, hồ sơ sức khoẻ từ lúc sinh đến trọn đời, quản lý sổ vaccine, hiến máu nhân đạo, gọi cấp cứu, …”

Mục tiêu của Hội nghị nhằm:

  • Triển khai Chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
  • Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Chương trình chuyển số trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
  • Định hướng các cộng đồng doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số y tế có hiệu quả.
  • Tăng cường truyền thông về mục đích và ý nghĩa của chuyển đổi số y tế, góp phần thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và toàn ngành y tế về chuyển đổi số.