Bác sĩ gia đình

Bác sĩ gia đình

AiHealth – Nền tảng Bác sĩ gia đình, tích hợp hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và cho mọi nhà.

Hồ sơ sức khỏe điện tử

Hồ sơ sức khỏe điện tử

Quản lý hồ sơ sức khoẻ của bạn và người thân.Theo dõi, giúp bạn cảnh báo khi các chỉ số có nguy cơ bất thường…

  • 472 Bệnh viện/Phòng khám
  • 1068 Bác sĩ, điều dưỡng
  • 325 Trung tâm xét nghiệm
    TT chuẩn đoán hình ảnh
mạng lưới Aihealth

AiHealth – Bác sĩ Gia đình tham gia vào Hội nghị Chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020

Chương trình chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020 – eHealth Vietnam Summit tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngày 29 – 30/12/2020 do Văn phòng Chính phủ và Bộ y tế đồng chủ trì, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng chính phủ tổ chức với mục đích tận dụng tối ưu các thành tựu về ứng dụng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực xã hội, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bối cảnh COVID – 19.

Xem thêm