fbpx

Trung tâm xét nghiệm hợp tác cùng AiHealth cần những điều kiện và tiêu chuẩn gì?

Mục
< Quay lại

Trung tâm xét nghiệm hợp tác cùng AiHealth nhanh chóng và dễ dàng khi cung cấp đủ 02 loại giấy tờ sau:

    1. Giấy phép đăng ký kinh doanh Trung tâm xét nghiệm
    2. Giấy phép hoạt động Trung tâm xét nghiệm được cấp bởi Bộ Y Tế/Sở Y tế
Mạng lưới Trung tâm xét nghiệm AiHealth trải dài từ Nam ra Bắc