fbpx

Tôi muốn thay đổi số điện thoại hoặc email tài khoản

Mục
< Quay lại

Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân theo hướng dẫn sau:

  • Tại màn hình trang chủ, chọn Cá nhân
  • Chọn Thông tin cá nhân

Tại đây, bạn có thể thay đổi họ tên, giới tính, email và các thông tin khác. Tuy nhiên, bạn không thể tự thay đổi số điện thoại đã đăng ký tài khoản. Trong trường hợp bạn cần thay đổi số điện thoại đăng ký, vui long liên hệ tổng đài 1900 6487 để được chuyển Hồ Sơ Sức Khỏe Cá Nhân sang số điện thoại mới.