fbpx

Tôi làm gì nếu khách hàng muốn tôi thực hiện thêm các dịch vụ khác?

Mục
< Quay lại

Trong quá trình thực hiện dịch vụ cho khách hàng nếu khách hàng muốn thêm dịch vụ hoặc đặt lại dịch vụ vừa hoàn tất Điều dưỡng có thể thực hiện theo các bác sau.

3 bước tạo dịch vụ mới với khách hàng:
Bước 1: Bấm chọn “Giới Thiệu Dịch Vụ” và nhập số điện thoại của khách hàng.
Bước 2: Chọn dịch vụ mà khách hàng yêu cầu,

Bước 3: Nhập địa chỉ khách hàng và Xác nhận.

Thêm dịch vụ mới cho khách hàng qua ba bước trên app AiNurse