fbpx

Tôi không liên hệ được với khách hàng đã đặt hẹn?

Mục
< Quay lại

Sau khi nhận được yêu cầu dịch vụ và xác nhận Điều dưỡng sẽ nhận thông tin khách đặt dịch vụ bao gồm số điện thoại.

Nếu điều dưỡng không liên hệ được với khách hàng để xác nhận dịch vụ cụ thể là bạn gọi điện thoại 3 lần mà khách hàng không bắt máy thì bạn vui lòng liên hệ với tổng đài AiHealth 1900 6487 để được nhân viên AiHealth tư vấn hỗ trợ và huỷ hẹn nếu cần thiết.

Tổng đài AiHealth 1900 6487 luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn