fbpx

Tôi có xem được giá tiền của dịch vụ xét nghiệm trước khi gửi cho khách hàng không?

Mục
< Quay lại

Sau khi hoàn tất các chỉ định xét nghiệm và Yêu cầu Lấy mẫu tại nhà cho khách hàng, bác sĩ có thể xem được giá dịch vụ trước khi gửi đi cho khách hàng.

Giá tiền bao gồm phí lấy mẫu tận nhà

Cách tốt nhất nếu bệnh nhân yêu cầu xem giá của các dịch vụ bao gồm cả xét nghiệm, đơn thuốc hay sản phẩm sức khoẻ là bác sĩ tạo dịch vụ và gửi đến khách hàng, ở màn hình xác nhận khách hàng sẽ xem được tổng giá trị của các xét nghiệm, đơn thuộc hoặc sản phẩm sức khoẻ trước khi chọn Đồng ý yêu cầu dịch vụ.