fbpx

Tôi có tốn tiền đăng ký hoặc phí duy trì tài khoản không?

Mục
< Quay lại

AiDoctor là một nền tảng miễn phí cung cấp công cụ kết nối Bác sĩ với bệnh nhân cũng như hỗ trợ Bác sĩ quản lý bệnh nhân của mình dễ dàng hơn.

Bác sĩ đăng ký AiDoctor cũng như duy trì tài khoản hoàn toàn miễn phí tại đây

AiHealth cung cấp nền tảng miễn phí hỗ trợ bác sĩ quản lý và kết nối với bệnh nhân