fbpx

Tôi có tốn phí đăng ký và duy trì tài khoản điều dưỡng của mình tại AiHealth ko?

Mục
< Quay lại

Nền tảng dành riêng cho điều dưỡng – AiNurse, do AiHealth phát triển là một nền tảng miễn phí cung cấp công cụ kết nối điều dưỡng với bệnh nhân dễ dàng hơn.

Điều dưỡng đăng ký cũng như duy trì tài khoản hoàn toàn miễn phí.

Ứng dụng AiNurse hỗ trợ Điều dưỡng kết nối bệnh nhân hoàn toàn miễn phí