fbpx

Tôi có thể tạo phiên khám bệnh trên ứng dụng AiDoctor được không?

Mục
< Quay lại

Bác sĩ có thể tạo phiên khám cho bệnh nhân ngay trên ứng dụng AiDoctor chỉ với ba bước:

Bước 1: Chọn Bệnh nhân cần tạo Phiên khám

Bước 2: Bấm vào mục Tạo phiên khám ở màn hình Hồ sơ sức khoẻ của bệnh nhân

Bước 3: Tạo phiên khám mới

Sau khi chọn bệnh nhân cần thăm khám bác sĩ dễ dàng tạo một phiên khám với đầy đủ các chứ năng như một phần mềm quản lý phòng khám