fbpx

Tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho nguồn thu từ AiHealth không

Mục
< Quay lại

AiHealth sẽ thay mặt Bác sĩ đóng thuế thu nhập cá nhân dựa trên tổng thu của Bác sĩ từ AiHealth.

Thuế thu nhập cá nhân không ảnh hưởng đến nguồn thu của Bác sĩ. Khoản phí này sẽ được hệ thống tự động khấu trừ trong từng gói khám ngay sau khi khách hàng thanh toán và trước khi chuyển thu nhập cho bác sĩ

AiHealth hoàn tất các nghĩa vụ thuế trước khi chuyển thu nhập cho bác sĩ