fbpx

Tôi có được giảm giá gói Bác sĩ riêng cho các bệnh nhân thân quen của tôi không?

Mục
< Quay lại

Bác sĩ hoàn toàn có thể chủ động giảm giá cho những bệnh nhân thân quen của mình thông qua tạo Mã khuyến mãi cho khách hàng đó để giảm được một số tiền cụ thể trên gói khám mà khách hàng dự tính mua.

Bác sĩ tạo Mã khuyến mãi để giảm giá Gói dịch vụ Bác sĩ gia đình cho những bệnh nhân thân quen

Xem thêm hướng dẫn tạo mã khuyến mãi tại đây

* Lưu ý: Mã khuyến mãi cần được gửi cho bệnh nhân nhập vào trước khi giao dịch mua gói Bác sĩ riêng kết thúc!