fbpx

Tạo chỉ định xét nghiệm trên AiDoctor chỉ với 03 bước

Mục
< Quay lại

Bác sĩ chỉ định các cận lâm sàng xét nghiệm cho bệnh nhân ngay trên ứng dụng AiDoctor chỉ với ba bước:

Bước 1: Trong một Phiên khám đang thực hiện bấm vào mục Chỉ định

Bước 2: Chọn những chỉ định xét nghiệm mà Bác sĩ muốn bệnh nhân thực hiện

Bước 3: Cập nhật chỉ định

Ba bước đơn giản tạo chỉ định xét nghiệm ngay trên ứng dụng AiHealth