fbpx

Sử dụng AiDoctor để quản lý toàn bộ công việc của Bác sĩ qua một màn hình

Mục
< Quay lại

Bác sĩ có thể quản lý mọi công việc, lịch hẹn và bệnh nhân chỉ thống qua một màn hình làm việc của bác sĩ trên ứng dụng AiDoctor:

Màn hình làm việc chính của Bác sĩ trên điện thoại

Hoặc Bác sĩ dễ dàng quản lý công việc trên phiên bản AiDoctor dành cho máy tính

Màn hình làm việc chính của Bác sĩ trên máy tính