fbpx

Khách hàng trao đổi quá nhiều lần và quá lâu thì tôi phải làm sao?

Mục
< Quay lại

Trong chính sách dịch vụ Bác sĩ Riêng của AiHealth quy định rõ về số lần nhắn tin, gọi điện thoại/video call hoặc số phút của mỗi lần gọi. Với chính sách quy định chặt chẽ, nếu khách hàng trao đổi nhiều lần hoặc trao đổi lâu vượt ngoài phạm vi gói đã mua hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối và thông báo cho khách yêu cầu mua thêm gói khám nếu cần trao đổi thêm.

Tất cả các gói khám đều được giới hạn số lần gọi và video call

Vui lòng gọi cho chúng tôi bằng nút Trợ giúp ở trong mục cá nhân của ứng dụng AiDoctor nếu cần.