fbpx

Hướng dẫn tạo đơn thuốc cho bệnh nhân ngày trên AiDoctor

Mục
< Quay lại

Bác sĩ tạo đơn thuốc cho bệnh nhân ngay trên ứng dụng này

Bước 1: Trong một Phiên khám đang thực hiện bấm vào mục Đơn thuốc

Bước 2: Thêm tên thuốc, liều dùng và hướng dẫn sử dụng

Bước 3: Lưu tạm để quay lại chỉnh sửa hoặc Hoàn thành và đơn thuốc được gửi cho bệnh nhân