fbpx

Hướng dẫn Bác sĩ chỉ định Lấy mẫu tại nhà cho Bệnh nhân

Mục
< Quay lại

Bác sĩ có thể chỉ định nhân viên điều dưỡng của AiHealth Lấy mẫu tận nhà cho bệnh nhân của mình ngay trên ứng dụng AiDoctor

Bước 1: Chọn phiên khám cần cho chỉ định lấy mẫu tại nhà trong mục Hồ sơ sức khoẻ của bệnh nhân

Bước 2: Kiểm tra các chỉ định xét nghiệm cần lấy mẫu, thời gian và địa điểm lấy mẫu cho bệnh nhân của mình

Bác sĩ xác nhận lại thời gian và địa điểm Lấy mẫu tại nhà cho Bệnh nhân