fbpx

Doanh nghiệp

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ Sức khỏe AiHealth

Người đại diện: Ông Sử Duy Bin

Địa chỉ: 63, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19006487

Email: info@aihealth.vn

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0315964544

Ngày cấp: 17/10/2019 Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh