fbpx

Điều khoản sử dụng Sàn giao dịch AiHealth

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch AiHealth (gọi chung là “Sàn AiHealth”). Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng một phần hoặc tất cả các tiện ích, dịch vụ của Sàn AiHealth (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) do Công ty Cổ phần Công nghệ sức khỏe AiHealth (“Chúng tôi”) thành lập.
Bằng việc truy cập, sử dụng Sàn AiHealth và nền tảng công nghệ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi tất cả các điều khoản được quy định tại đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản này, đề nghị không tiếp tục sử dụng Sàn AiHealth và nền tảng công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Sử Dụng này tại bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Sàn AiHealth mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Sàn AiHealth sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi được đăng tải có nghĩa là bạn đã chấp nhận toàn bộ các thay đổi hoặc sửa đổi đó.
Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Chúng tôi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÀN AIHEALTH
Khi truy cập và sử dụng tiện ích, dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Bạn phải đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch trên Sàn AiHealth theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) để bạn có thể sử dụng các tiện ích, dịch vụ trên Sàn AiHealth trong khuôn khổ Điều Khoản Sử Dụng đã đề ra.
Bạn sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Sàn AiHealth. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Hơn nữa, bạn phải thông báo cho Chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn không tuân thủ quy định.
Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Sàn AiHealth này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, Chúng tôi sẽ hủy tài khoản của bạn mà không cần báo trước.
TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT
Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ các quyền của bạn một cách hiệu quả hơn, Chúng tôi đã cung cấp các Chính Sách Bảo Mật trên Sàn AiHealth để giải thích chi tiết về các cách thức bảo mật thông tin của Chúng tôi. Vui lòng xem các Chính Sách Bảo Mật để hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên kết với Tài Khoản của bạn và/hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ.
Để truy cập và sử dụng các dịch vụ của Sàn AiHealth, Chúng tôi yêu cầu bạn phải đăng nhập bằng cách chọn số điện thoại định danh người dùng duy nhất (“ID Người Dùng”) và nhập code xác nhận, và bằng cách cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn đồng ý rằng:
bảo mật thông tin Tài Khoản của bạn và chỉ sử dụng ID Người Dùng của bạn khi đăng nhập;
đảm bảo rằng bạn đăng xuất ra khỏi Tài Khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập trên Sàn AiHealth;
thông báo ngay cho Chúng tôi bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID Người Dùng và/hoặc thông tin của bạn;
đảm bảo rằng thông tin Tài Khoản của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID Người Dùng và Tài Khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc Tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.
Khách hàng hoàn toàn đồng ý cho AIHealth làm đại diện nhận lịch khám và kết quả khám từ các đối tác mà AiHealth liên kết.
HÀNH VI NGHIÊM CẤM
Bạn có quyền sử dụng Sàn AiHealth và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây:
Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Sàn AiHealth này;
Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hay đưa một phần hoặc toàn bộ Sàn AiHealth cho bên thứ ba bất kỳ;
Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Sàn AiHealth hoặc nội dung Sàn AiHealth;
Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Sàn AiHealth;
Sử dụng Sàn AiHealth để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá huỷ hệ thống mạng.
Đăng nhập và sử dụng Sàn AiHealth bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Chúng tôi.
Sử dụng Sàn AiHealth để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Các hành vi kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật thể chất.
Tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, e-mail, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để theo dõi, liên lạc hoặc mạo danh cá nhân đó.
Tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động;
Lừa gạt Chúng tôi hoặc người dùng khác, đặc biệt là trong nỗ lực để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu.
Sử dụng Sàn AiHealth để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.
Sử dụng Sàn AiHealth hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Chúng tôi trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
Các hình thức vi phạm khác.
Nếu bạn có những hành vi vi phạm trên, Chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn, xóa hoặc gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào liên kết với Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn ra khỏi Sàn AiHealth và buộc bạn bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho Chúng tôi và/hoặc Người dùng khác theo đúng quy định của pháp luật.
THAY ĐỔI VÀ HỦY BỎ GIAO DỊCH
Trong mọi trường hợp, khách hàng có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:
Thông báo cho Chúng tôi về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng (hotline) 1900 6487 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@aihealth.vn và nhận được xác nhận của Chúng tôi, hoặc;
Thực hiện việc thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch trực tiếp trên Sàn AiHealth bằng cách vào mục “Quản lý đơn hàng” chọn “Hủy” và nhận được thông báo hủy đơn hàng thành công.

Lưu ý: Sau khi đơn hàng/dịch vụ được hủy thành công, số tiền khách hàng đã thanh toán sẽ được hoàn về ví AiHealth để khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác trên ứng dụng (không hoàn trả tiền mặt, tài khoản ngân hàng hay các ví điện tử khác)
CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN
Nếu có một khoản phí liên quan đến giao dịch đăng ký sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của Sàn AiHealth, bạn đồng ý thanh toán khoản phí đó để nhận quyền sử dụng và/hoặc nhận quyền lợi của các dịch vụ đó. Phí dành cho việc đăng ký sử dụng từng dịch vụ do Người bán/Người cung cấp (“Đối tác”) quyết định và được Chúng tôi niêm yết trên Sàn AiHealth. Phí dịch vụ này có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau theo quyết định của Đối tác và Chúng tôi sẽ cập nhật trên Sàn AiHealth ngay sau khi nhận được thông báo. Đối tác chịu trách nhiệm hoàn toàn về phí dịch vụ này.
Để thanh toán, bạn sẽ được yêu cầu chọn một phương thức thanh toán phù hợp trước khi bạn hoàn thành giao dịch đăng ký sử dụng các dịch vụ. Bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình vào bất kỳ lúc nào.
Bạn có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Cách 1: Thanh toán trực tiếp (tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh):
Bước 1: Bạn đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tình hình bệnh lý;
Bước 2: Bạn đến địa chỉ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đặt lịch;
Bước 3: Bạn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán;
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):
Bước 1: Bạn tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên Sàn AiHealth;
Bước 2: Bạn xác thực đơn hàng;
Bước 3: Đối tác xác nhận thông tin Bạn;
Bước 4: Đối tác chuyển hàng;
Bước 5: Bạn nhận hàng và thanh toán.
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản, ví Momo
Bước 1: Bạn tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên Sàn AiHealth;
Bước 2: Bạn xác thực đơn hàng;
Bước 3: Đối tác xác nhận thông tin Bạn;
Bước 4: Bạn thanh toán;
Bước 5: Đối tác chuyển hàng;
Bước 6: Bạn nhận hàng.
Bạn cam kết phải tuân thủ theo Chính sách thanh toán của Chúng tôi.
THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN
Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến Sàn AiHealth đều là tài sản của Chúng tôi. Toàn bộ nội dung của Sàn AiHealth được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.
TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN
Nếu bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị xem là trái luật, vô hiệu, hoặc không thể thực thi theo quy định của pháp luật thì quy định đó sẽ được xem là tách biệt với các điều khoản và điều kiện khác và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này.
LUẬT ÁP DỤNG
Các điều kiện, điều khoản và nội dung của Sàn AiHealth này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép Sàn AiHealth này.
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều Khoản Sử Dụng này là một phần không tách rời với các Chính Sách Bảo Mật và Quy Chế Hoạt Động của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Chính Sách Bảo Mật và Quy Chế Hoạt Động để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của Chúng tôi trước khi bạn truy cập Sàn AiHealth và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên Sàn AiHealth của Chúng tôi.