fbpx

Chính sách bảo mật

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Công nghệ Sức khỏe AIHEALTH (sau đây gọi tắt là “AiHealth”) mong muốn xây dựng một nền tảng công nghệ thông qua hệ thống Website www.Aihealth.vn và các ứng dụng di động (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”) giúp kết nối miễn phí Khách hàng với các Y Bác sĩ, Điều dưỡng, Bệnh viện/ Phòng khám, Trung tâm xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh,… (sau đây gọi chung là “Đơn vị liên kết của AiHealth”) để tạo thành một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, dễ dàng ở mọi lúc, mọi nơi. Trong đó, vai trò duy nhất của AiHealth là tạo ra các công cụ, phương tiện để cung cấp “dịch vụ đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh trực tuyến”, không phải là một bên cung cấp dịch vụ y tế và cũng không đại diện cho bất kỳ đơn vị cung cấp dịch vụ y tế nào.

2. PHẠM VI THU THẬP

2.1. Website www.Aihealth.vn:
2.1.1.Mục đích xây dựng website www.Aihealth.vn nhằm giới thiệu về Ứng dụng di động AiHealth; giới thiệu về những tính năng sáng tạo, thân thiện của Ứng dụng đến gần hơn với Khách hàng.
2.1.2. Website www.Aihealth.vn KHÔNG thu thập bất kỳ thông tin nào của Khách hàng khi truy cập vào website. Khách hàng sẽ trực tiếp tương tác, trải nghiệm trên Ứng dụng di động AiHealth và cung cấp các thông tin nhân thân cần thiết trong quá trình sử dụng Ứng dụng.
2.1.3. Website www.Aihealth.vn sẽ THU THẬP thông tin của Khách hàng thông qua việc Bệnh viện/ Phòng khám/ Trung tâm xét nghiệm tạo tài khoản đăng nhập cho mục đích liên kết với AiHealth để gửi mẫu xét nghiệm đến hoặc nhận kết quả xét nghiệm từ các Đơn vị liên kết khác của AiHealth.
2.1.4. Phạm vi dữ liệu của Khách hàng được thu thập thông qua các Bệnh viện/ Phòng khám/ Trung tâm xét nghiệm, bao gồm:

Thông tin Bệnh viện/ Phòng khám/ Trung tâm xét nghiệm thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và thông tin Đơn vị liên kết của AiHealth có trách nhiệm trả kết quả;
Thông tin về đội ngũ Y Bác sĩ tham gia thực hiện dịch vụ;
Họ và tên Khách hàng;
Ngày tháng năm sinh của Khách hàng;
Giới tính của Khách hàng;
Biểu hiện bệnh lý và một số thông tin cần thiết khác về Khách hàng liên quan đến nhu cầu xét nghiệm.
Các Bệnh viện/ Phòng khám/ Trung tâm xét nghiệm có trách nhiệm bảo mật tài khoản và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Đồng thời, các Bệnh viện/ Phòng khám/ Trung tâm xét nghiệm có trách nhiệm thông báo kịp thời cho AiHealth về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.2. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG AIHEALTH

2.2.1. Việc thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ nhằm phục vụ cho các mục đích cần thiết sau:
a. Tài Khoản: Tạo và duy trình tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng di động AiHealth;
b. Đơn Đặt Lịch: Xử lý, xác nhận các vấn đề liên quan đến việc đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh của Khách hàng;
c. Lưu Trữ Hồ Sơ và Gửi Trả Kết Quả: Gửi trả kết quả khám bệnh, chữa bệnh của Khách hàng thông qua tài khoản và lưu trữ hồ sơ sức khỏe cho những lần sử dụng Ứng dụng di động AiHealth tiếp theo;
d. Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: Liên hệ, gửi phản hồi các yêu cầu, khiếu nại và hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề có liên quan đến dịch vụ đặt lịch hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại các Đơn vị liên kết của AiHealth;
e. Cá Nhân Hóa: Tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một Khách hàng và từ đó cho phép AiHealth phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:
Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng trên Ứng dụng di động AiHealth;
Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh sao cho phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới;
Gửi thông báo về các dịch vụ, chương trình khuyến mãi của AiHealth và/hoặc Đơn vị liên kết của AiHealth phù hợp với sự quan tâm của Khách hàng.
g. An Ninh: Nhằm ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
h. Theo Quy Định Của Pháp Luật: Trong trường hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, AiHealth sẽ hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng và phản hồi qua tài khoản, email đăng ký của Khách hàng trong thời hạn hợp lý. Ngoài ra, không ai được quyền xâm phạm bất kỳ thông tin cá nhân của Khách hàng.

2.2.2.Phạm vi dữ liệu được thu thập khi Khách hàng truy cập, đăng ký tài khoản, sử dụng Ứng dụng di động AiHealth, bao gồm:

Họ và tên;
Ngày tháng năm sinh;
Giới tính;
Số điện thoại; địa chỉ email;
Địa chỉ cư trú;
Biểu hiện bệnh lý và một số thông tin cần thiết khác về Khách hàng.
Đây là các thông tin mà Khách hàng phải cung cấp khi đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh; trao đổi, tham vấn Y Bác sĩ và tra cứu kết quả khám bệnh, chữa bệnh trên Ứng dụng di dộng AiHealth và để AiHealth liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng có trách nhiệm về bảo mật tài khoản và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Đồng thời, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho AiHealth về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

3. SỰ CHẤP THUẬN

Bằng việc trao cho AiHealth thông tin cá nhân của Khách hàng khi sử dụng Ứng dụng di động AiHealth, Khách hàng đồng ý thông tin cá nhân của mình sẽ được AiHealth thu thập, sử dụng theo quy định của Quyết định này. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý, Khách hàng được quyền dừng cung cấp cho AiHealth bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền được nêu tại Mục 6 của Quyết định này.
AiHealth bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách bảo mật thông tin này vào bất kỳ thời điểm nào. AiHealth khuyến khích Khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách này để được cập nhật những thông tin mới nhất nhằm đảm bảo Khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Khách hàng hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Ngoài ra, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Aihealth.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE AIHEALTH
Trụ sở chính: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ CHí Minh
Email: info@aihealth.vn
Điện thoại: 1900 6487

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng được quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu AiHealth thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của AiHealth. Khi tiếp nhận những phản hồi này, AiHealth sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên AiHealth được AiHealth cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của AiHealth. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng ngoài mục đích đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh; trao đổi, tham vấn Y Bác sĩ; tra cứu kết quả khám bệnh, chữa bệnh sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, AiHealth sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Ban quản trị của AiHealth không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi truy cập, đăng ký tài khoản, sử dụng Ứng dụng, đăng ký dịch vụ đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh là không chính xác.

8. HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2020.