BS.Nguyễn Xuân Thúy Quỳnh

Nhi khoa
Bác Sĩ Nhi Khoa - Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Kinh nghiệm làm việc 3 năm tại khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, đã đi qua các khoa Hồi sức, Cấp cứu, Hô hấp, Nhiễm, Thần Kinh, Hồi sức sơ sinh. Hiện tại là tuyến đầu ở tầng cao nhất chống dịch COVID19 về Nhi khoa.

Quét QR Code để tải APP