BS.CKI.Nguyễn Đăng Thương

Tâm thần, Nội khoa
Trưởng Khoa Nghiện Chất -Tâm Thần Nhi Và Người Già - Bệnh Viện Tâm Thần Thái Bình

Quét QR Code để tải APP