BS.Nguyễn Thị Diễm Lệ

Bác sĩ gia đình
Học chuyên khoa cấp I Y học gia đình - Trường đại học Y Dược TP.HCM

Bác sĩ gia đình- chăm sóc sức khỏe chủ động- Thân Khoẻ_ Trí Sáng_ Tâm An Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Lệ có hơn 6 năm kinh nghiệm trong khám điều trị các bệnh theo nguyên lý y học gia đình.

Quét QR Code để tải APP