ThS.BS.Phan Nguyễn Quốc Thuận

Phụ sản
Khoa sanh - Bệnh viện Từ Dũ

Ths Bs Thuận có hơn 8 năm trong lĩnh vực sản phụ khoa, thai kỳ nguy cơ cao, tư vấn tiền hôn nhân, tiền sản. Hiện bác sĩ đang làm việc tại Khoa sanh - Bệnh viện Từ Dũ. Mẹ bầu dự kiến sinh tại Bệnh viện Từ Dũ có thể chọn Bs Thuận đỡ sinh cho mình.

Quét QR Code để tải APP